Hopp til hovedinnhold
Begrep

Radikalisering

Ordet radikalisering brukes om en utvikling der individer eller grupper blir mer ytterliggående eller ekstreme. Norske myndigheter definerer radikalisering som en prosess der en person i økende grad aksepterer vold for å nå sine politiske mål. Begrepet brukes også mer generelt om en bevegelse i retning av et polarisert virkelighetssyn der verden utelukkende består av venner og fiender. Å være radikalisert er ikke det samme som å være radikal. Det siste kan også vise til politiske synspunkter eller ønsker for samfunnet som er fullt ut akseptable.