Hopp til hovedinnhold
Begrep

Rasialisering

Rasialisering skjer når noen trekk ved en gruppe oppfattes som knyttet til opphav, og dermed som uforanderlige. Ordet viser til at slike antatte eller reelle trekk gjøres “rase”-likt, det vil si like fastlåste som fortidens rasebegrep var. Et aktuelt eksempel kan være en oppfatning av at norske muslimer, fordi de er muslimer, aldri vil kunne støtte demokratiet fullt og helt.