Hopp til hovedinnhold
Begrep

Utenforskap

Utenforskap handler om manglende tilknytning til resten av samfunnet. Det kan være enkeltpersoner eller grupper som deltar lite i samfunnet og faller utenfor sosialt, politisk, økonomisk, kulturelt eller på annet vis. Utenforskap sier noe om det strukturelle, om koblinger til samfunnet ellers, mens ensomhet handler om den individuelle opplevelsen av å være alene.