Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Israel-Palestina-konflikten: ulike perspektiver
Undervisningsøkt

Israel-Palestina-konflikten: ulike perspektiver

Om økten

Mål

  • Målet med opplegget er at elevene skal kunne forstå og drøfte hvordan et tema kan fremstilles ulikt, selv om fremstillingene er basert på fakta, og at de skal ha noe grunnleggende kunnskap om Israel-Palestina-konflikten og ulike syn på konflikten.

Det eksisterer ulike oppfatninger av hvordan Israel-Palestina-konflikten kan forstås. Dette undervisningsopplegget går ut på å sammenligne og drøfte to ulike fremstillinger skrevet av to fagpersoner.

Forberedelse

Gjennomføring

Oppgaver til de to fremstillingene

Det finnes ulike meninger om hva Israel-Palestina-konflikten handler om, og hvorfor situasjonen i Israel-Palestina er blitt sånn som den er i dag. Ofte er det mulig å bli enige om fakta, men mange oppfatter likevel konflikten forskjellig. Dette handler blant annet om hvilke fakta som trekkes fram og hvilken vekt de tillegges.

Vi har bedt to fagpersoner, Torkel Brekke og Jørgen Jensehaugen, om å gi en innføring i konflikten i ti punkter. De har gitt hver sin fremstilling av konflikten, og det er tydelig at de begge legger vekt på historiske linjer. Du skal nå sammenligne og se hva som er likt og hva som er forskjellig i de to 10-punktslistene (se nedlastbar fil over).

  1. Bruk en bestemt farge og strek under (eller marker) der de har tatt med samme hendelse eller opplysninger.
  2. Bruker de samme ord om samme hendelse, eller er valg av ord forskjellig? Drøft hva det får å si for meningen i teksten der det er brukt ulike ord om det samme.
  3. Bruk en annen farge og strek under det som bare en av dem har med. Diskuter hva disse opplysningene får å si for hvilket inntrykk du får av konflikten.
  4. Hva kan disse to fremstillingene si om hvorfor konflikten oppfattes ulikt?
  5. Hvordan har det du har lest nå påvirket din egen oppfatning av konflikten?
  6. Har du forstått mer av konflikten etter å ha jobbet med dette nå? Hvorfor? Eller hvorfor ikke?
  7. Hvilken av disse to fremstillingene ligner mest på den du finner i læreboka di?
  8. Står det noe i læreboka di om at dette er en konflikt der det finnes ulike måter å forstå konflikten på?
  9. Kan du komme på noen andre kontroversielle temaer?