Hopp til hovedinnhold
Begrep

Antisemittisme

Antisemittisme er negative holdninger og handlinger rettet mot jøder eller det som oppfattes som «jødisk», basert på bestemte forestillinger om jøder. Det kan være forestillingen om at jøder arbeider i det skjulte for å få makt i verden, eller at de er særlig flinke med penger.