Hopp til hovedinnhold
Begrep

Ekstremisme

Ekstremisme kommer fra det latinske ordet extremus, som kan oversettes med «det ytterste» eller «det verste». Ekstremisme kan dermed forstås som det motsatte av det moderate, det som er i midten. Da blir forståelsen av ekstremisme relativ: det ekstreme er det som til enhver tid er langt fra midten. Ofte brukes ekstremisme mer absolutt. To kjennetegn er da vanlige å knytte til ekstremisme: at man bare anser egne meninger som legitime, og at man støtter bruk av vold for å nå politisk gjennomslag (voldelig ekstremisme).