Hopp til hovedinnhold
Begrep

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer er sterkt negative ytringer rettet mot noen på grunn av deres faktiske eller antatte gruppetilhørighet. Slike ytringer kan være basert på ulike kjennetegn ved en gruppe, slik som religion, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, alder og etnisitet.