Hopp til hovedinnhold
Begrep

Kultur

Ordet kultur peker på det som er skapt av mennesker, til forskjell fra naturen. Kultur kan brukes om uttrykkene for menneskelige skaperevne i et samfunn, som i uttrykket norsk kultur, eller om nedarvet praksis i en gruppe, som i uttrykket bedriftskultur. I generell forstand kan kultur knyttes til kommunikasjon: kultur er alt som gjør det mulig for mennesker å forstå hverandre og samhandle, fra språk og forestillinger til væremåte og tradisjon. Etter denne forståelsen vil to mennesker som kommuniserer, alltid dele noe kulturelt. Denne forståelsen av kultur utfordrer dermed forestillingen om ulike kulturer som eksisterer atskilt fra hverandre.