Hopp til hovedinnhold
Begrep

Stereotypier

En stereotypi er en fastlåst forestilling om en gruppe, basert på generalisering om gruppens medlemmer. Stereotypier vil ikke endres eller justeres i lys av nye fakta eller møter med mennesker. Vanlige stereotypier er påstander om forskjellige raser, om etniske og religiøse grupper, og det å forutsi atferd ut fra sosial status, økonomi og kjønn.