Hopp til hovedinnhold
Temaer
Samer

Bakgrunnstoff om temaet

Se alle tekster
Fagtekst
5min

Samene - Norges urfolk

Fagtekst
14min

Fornorskingspolitikk og samisk motsvar

Tematekst

Samisk nasjonsbygging

Pedagogiske tips og verktøy til undervisningen

Se alle tips og verktøy
Tips og veiledning

Undervisning med og om samer

Tips og veiledning

Fem tips til undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter

Undervisningsopplegg om temaet

Se alle undervisningsopplegg
Aktivitet
45 - 60 min

Typisk same?

Undervisningsøkt
40 - 60 min

Begrepsøvelse: Urfolk og nasjonale minoriteter