Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Begrepsøvelse: Urfolk og nasjonale minoriteter
Undervisningsøkt

Begrepsøvelse: Urfolk og nasjonale minoriteter

Om økten

Mål

 • Bevissthet om ord og begreper knyttet til urfolk og nasjonale minoriteter.

I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe med innholdet i ulike ord og begreper knyttet til nasjonale minoriteter. Å arbeide med begreper gir tydelighet til tema, både med tanke på språkforståelse og ulike perspektiver på innholdet i et begrep.

Opplegget består av flere deler. Delene kan benyttes hver for seg.

I elevenes arbeid med å forklare og drøfte ulike begrep og grupper kan hets og fordommer komme til uttrykk. Å velge en strategi for hvordan det i så fall skal tas tak i dette før, under og etter undervisningen, er opp til hver enkelt lærer.

Forberedelse

Nedenfor finner du to ulike oppgaveark som kan lastes ned. Skriv ut ønsket antall av hvert ark. Se også gjerne gjennom filmen (6-7 minutter) på forhånd.

Gjennomføring

 • 1

  Hvilken betegnelse passer til de ulike beskrivelsene?

  Elevene arbeider med oppgaveark Mix-Match, se nedlastbar fil nedenfor.

  FilDokument

  Mix & Match-oppgave urfolk og nasjonale minoriteter

 • 2

  Filmklipp: intervju med minoritetsungdommer

  Se filmen "Identitet – ungdommer fra de nasjonale minoritetene". Filmen er laget av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og kan strømmes her.

  Drøft i hvilken grad definisjonene er nyttige når man skal snakke om hva nasjonale minoriteter er, og på hvilke måter en definisjon kommer til kort. Stikkord: lite informasjon, ikke alle medlemmer av gruppene vil kjenne seg igjen i definisjonen, det er stort mangfold innad i gruppene, unngå essensialisering (dvs. tanken om at en folkegruppe har en fast kjerne, en «essens», som representerer kulturen og væremåten til medlemmene i gruppa, og som kan gjøre det vanskelig å se gruppas mangfold).

 • 3

  «Omvendt Alias»-oppgave: Forklar begrepene

  Del elevene inn i par eller små grupper på tre. Hvert par/gruppe får begrepskort som fungerer som et omvendt Alias-spill: Elevene skal forklare et begrep uten å bruke selve begrepet (eller varianter/bøyninger av begrepet). De skal forklare ved hjelp av stikkordene som står på kortet.

  Lytteren/lytterne skal forsøke å gjette hvilket begrep som blir beskrevet, men kan ikke komme med svaret før den som beskriver har brukt alle ordene på kortet. Selve begrepet holdes hemmelig frem til lytterne gjetter riktig begrep eller gir opp. Elevene bytter på å være den som forklarer. Elevene bør bruke informasjon fra filmen, drøftingen og Mix & Match-oppgaven når de forklarer begrepene.

  FilDokument

  Omvendte "Alias-kort" - nasjonale minoriteter

 • 4

  Avsluttende drøfting

  Be elevene drøfte hva en definisjon er, og hvilke svakheter og styrker definisjoner har. Oppsummer i plenum.