Hopp til hovedinnhold
Temaer
Urfolk og nasjonale minoriteter

Samer og nasjonale minoriteter har vært og er utsatt for fordommer og diskriminering i Norge. Hvordan undervise om og med disse gruppene på en måte som fremmer likeverd og mangfoldsforståelse?

Samene har status som urfolk i Norge. Urfolk er betegnelsen på en folkegruppe med tilhørighet i et geografisk område fra før en nasjonalstat ble etablert. Nasjonale minoriteter er folkegrupper som har hatt langvarig tilknytning til landet. I Norge er dette fem grupper: kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tatere.

Samer, kvener/norskfinner og skogfinner har vært utsatt for ulike former for fornorskningspolitikk. Skolen var et viktig redskap i denne politikken. Blant annet ble barn og unge tvunget til å bruke norsk framfor sitt eget morsmål.

Jøder i Norge møter ulike grader av antisemittiske fordommer, og ordet «jøde» brukes fortsatt som skjellsord på noen skoler. Romanifolk/tatere og romer er blant de som møter flest fordommer i Norge, samtidig som mange vet svært lite om dem.

Under dette temaet finner du både informasjon om disse ulike gruppene, konkrete tips og undervisningsopplegg for undervisningen om samer og nasjonale minoriteter.

Bakgrunnstoff om temaet

Se alle tekster
Tematekst

Våre fem nasjonale minoriteter

Fagtekst
5min

Samene - Norges urfolk

Fagtekst
14min

Fornorskingspolitikk og samisk motsvar

Pedagogiske tips og verktøy til undervisningen

Se alle tips og verktøy
Tips og veiledning

Tips til markering av Holocaustdagen på skolen

Tips og veiledning

Undervisning med og om samer

Tips og veiledning

Undervisning med og om nasjonale minoriteter

Undervisningsopplegg om temaet

Se alle undervisningsopplegg
Undervisningsøkt
120 - 180 min

Nussir-saken

Undervisningsøkt
60 - 90 min

Urfolk og nasjonale minoriteter i norgeshistorien

Undervisningsøkt
30 - 90 min

Urfolk og nasjonale minoriteter i lærebøkene