Hopp til hovedinnhold
Begrep

Epistemisk

Epistemisk viser til det som har med kunnskap og erkjennelse å gjøre. Ordet kommer av episteme, det greske ordet for kunnskap. Epistemologi er læren om viten og erkjennelse. Den er en av de filosofiske grunndisiplinene der sentrale temaer er kunnskapens opphav og gyldighet.