Hopp til hovedinnhold
Begrep

Essensialisering

Essensialisering baserer seg på tanken om at en gruppe har en fast kjerne, en essens, som representerer identiteten og kulturen til medlemmene i gruppa. Essensialisering skjer når noen trekk ved en gruppe på denne måten blir sett på som essensielle eller avgjørende viktige, for eksempel ved å knytte slike trekk til opphav.