Hopp til hovedinnhold
Begrep

Etnisitet

Etnisitet viser til folkegruppe eller folkeslag. Ordet har ikke et entydig innhold, men brukes som regel for å vise til grupper i samfunnet ut fra deres opphav. I dag brukes begrepet også for å vise til landbakgrunn, slik som i sammenstillingen etnisk pakistaner.