Hopp til hovedinnhold
Begrep

Identitet

Identitet handler blant annet om hvem vi er, hvilke verdier vi står for og hvem eller hva vi hører til. Ordet kommer av det latinske ordet idem som betyr «det samme». Identitet viser til det som er likt ved en person over tid, det som gjør en person gjenkjennelig. Det er på den ene siden noe særegent, det som skiller oss som individer fra andre. Men det handler også om hvordan vi likner på andre i den gruppen vi betegner som vår.