Hopp til hovedinnhold
Begrep

Interseksjonalitet

Interseksjonalitet viser til tanken om at ulike former for diskriminering kan krysse hverandre, virke sammen, men også trekke i ulike retninger. Et eksempel på slik kryssende diskriminering kan være hvordan det oppleves å være funksjonshemmet kvinne. En interseksjonell tilnærming åpner også for at en person kan være del av majoriteten i en sammenheng og del av en minoritet i en annen.