Hopp til hovedinnhold
Begrep

Mangfold

Mangfold betyr at det er stor variasjon ved noe. Når begrepet brukes om grupper eller samfunn, brukes det på ulike måter. En snever forståelse av mangfold legger hovedvekten på noen utvalgte forskjeller, som etnisitet, nasjonalitet og religion. En bred forståelse inkluderer alle former for mangfold, det være seg kultur, livsmåte, verdisyn, velstand, politikk, funksjonsevne eller musikksmak.