Hopp til hovedinnhold
Begrep

Muslimfiendtlighet

Muslimfiendtlighet er negative holdninger og handlinger rettet mot muslimer, basert på bestemte forestillinger om muslimer og islam. Det kan være forestillingen om at muslimer ikke er lojale overfor landet de bor i, eller at muslimer støtter undertrykking av kvinner. Et synonym til muslimfiendlighet er islamofobi. Noen er imidlertid kritiske til dette begrepet fordi det viser til religionen (islam) og ikke til individene som utøver religionen (muslimer).