Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
De blinde mennene og elefanten: Å ta andres perspektiv
Undervisningsøkt

De blinde mennene og elefanten: Å ta andres perspektiv

Om økten

Mål

 • Refleksjon over hvordan ulike mennesker kan oppfatte samme sak ulikt. Øvelse i å ta andres perspektiv og se en sak fra ulike sider.

I denne øvelsen skal klassen lese fabelen De blinde mennene og elefanten og bearbeide denne med ulike spørsmål og aktiviteter rundt perspektivtaging og kritisk tenkning. Fabelen ligger vedlagt i to versjoner, én enklere kortversjon og en lengre. 

Tid:
60 - 120 min
Gruppestørrelse:
10 - 34

Gjennomføring

Hoveddel

 • 1

  Les fabelen for elevene.

  Bruk de lesestrategier klassen vanligvis bruker før, under og etter lesing, for å sikre elevenes forståelse.

  FilDokument

  De blinde mennene og elefanten

 • 2

  Refleksjon i plenum

  Videre skal klassen jobbe med følgende refleksjonsspørsmål i par, grupper eller plenum:

  • Fabler har ofte et viktig budskap til leseren, noe den vil si leseren. Hva tror dere denne fabelen vil fortelle oss?
  • I fabelen begynner de blinde mennene å krangle. Hva kunne de gjort for å bli enige? 
  • Er det viktig at de blinde mennene blir enige? Begrunn hvorfor/hvorfor ikke.
  • Rajaen sier til sin sønn at «virkeligheten er en elefant, og vi er alle blinde menn». Hva mener han med det?
  • Til slutt i fabelen står det at alle mennene hadde både riktig og feil på samme tid. Hva menes med det? 
  • Tenk deg at alle de blinde mennene bare fikk kjenne på én og samme del av elefanten. Hva hadde mennene lært av dette? Hvordan skiller det seg fra hva de kunne lære av å kjenne på hver sin del?
  • Kan vi bruke budskapet i fabelen når vi skal lære om eller møter på noe ukjent?
  • Er det mulig å være uenige uten at noen tar feil? Kom med eksempler.
  • Hva kan være bra med å være uenige?
 • 3

  Elevaktivitet 1 - Lukke øynene!

  Gi elevene bind for øynene eller be dem dekke dem til på annet vis. La dem så gruppevis få kjenne på hver sin del av en gjenstand. Velg gjenstander med flere bestanddeler, gjerne med ulike materialer. For eksempel: krakk/stol, brettspill, leke, dyrefigur, instrument, kikkert med snor, skolesekk, skøyter

  • La først gruppene som har kjent på samme del forsøke å komme til enighet om hva det kan være.
  • Uten å avsløre hva gjenstanden er: La gruppene sammen prøve å finne det ut ved hjelp av å slå sammen informasjonen de sitter med.
  • Snakk til slutt sammen etterpå om de ulike oppfatningene og ideene de gjorde seg, og hva som kan skje når man trekker slutninger uten å se hele bildet.
 • 4

  Elevaktivitet 2 - skrive sin egen fabel

  La elevene skrive sin egen fabel etter modell av “De blinde mennene og elefanten”. Her skal de velge noe annet enn en elefant, og finne ulike måter karakterene kan beskrive det på ut ifra sine utgangspunkt. Denne øvelsen kan også gjerne gjøres som felles samskrivingsprosjekt.

Videre arbeid

Forslag til videre arbeid med perspektivtaging

Ta utgangspunkt i illustrasjonen av de to personene som krangler om hvorvidt de ser på et 6-tall eller et 9-tall.

La elevene komme med forslag til hva personene på bildet kan si eller gjøre for å overbevise den andre eller for å komme til enighet om å forbli uenige. Hva er mest hensiktsmessig? Denne aktiviteten kan også gjøres som rollespill, der lærere eller elever spiller ut scenen på ulike måter.