Hopp til hovedinnhold
Aktivitet

En skal bort

Om aktiviteten

Mål

  • Øve på klassifisering av begreper. Bygge opp logisk og kritisk tenkeevne.

For å forstå verden rundt oss er vi avhengig av identifisering, klassifisering og generalisering. I denne øvelsen får elevene trene både begrepsforståelse og logisk tenkeevne gjennom å øve seg på identifisering og klassifisering.

Forberedelse

Denne øvelse kan gjøres på flere måter. Du velger selv hvor mange begrepspar en bruker. Den kan være fin som oppstartsøvelse med få begrepssett, eller som et lengre opplegg slik som illustrert her.

Gjennomføring

Hoveddel

Elevene får grupper med fire og fire begreper – ett av dem skiller seg ut og skal bort. Elevene skal identifisere begrepet som ikke passer inn ved å sette en ring rundt begrepet.

Bruk listen med begrepsgrupper, eller lag egne som passer din klasses nivå og det faget/temaet dere jobber med. For gjennomføring med de yngste elevene i barneskolen, kan hele gruppearbeidet eller kun refleksjonsspørsmålene gjennomføres i plenum.

FilDokument

Begrepsliste - en skal bort

Til arbeidet med hver begrepsgruppe skal elevene diskutere følgende spørsmål i gruppa:

  • Hvordan valgte jeg hvilket begrep som skulle ut?
  • Hvorfor mener jeg at dette skiller seg ut fra de andre?
  • Hva har de andre begrepene til felles?
  • Finnes det flere måter å løse denne oppgaven på?
  • Etter å ha hørt hverandres begrunnelser: Vil jeg endre mening?

Avsluttende refleksjon

Avslutt gjerne øvelsen med en kort refleksjon i plenum:

  • Var det noen begrepsgrupper som alle i gruppa var enige om? Hva handlet enigheten om?
  • Var det noen begrepsgrupper der dere ikke ble enige? Hva handlet uenigheten om?

Er det alltid mulig å avklare hvilket begrep som skal ut?

Videre arbeid