Hopp til hovedinnhold
Begrep

Nulltoleranse

Nulltoleranse viser både til resolutt og tydelig inngripen mot alle grader av overtredelser, og mer generelt til motstand mot det som er uakseptabelt. I skolen brukes begrepet for å signalisere at krenkelser ikke skal aksepteres. Dette innebærer tydelig håndtering av krenkelser, men også plikt til å drive et systematisk arbeid der forebygging av krenkelser skal være førende for skolens mål, planer og tiltak.