Hopp til hovedinnhold
Undervisningsøkt

Rasialisering og utdanning

Om økten

Mål

 • Kunnskap om innholdet i begrepet rasialisering
 • Bevissthet om hvordan rasialisering bidrar til å opprettholde sosial ulikhet i utdanningssystemet og i samfunnet generelt.
 • Bevissthet om hva som kreves for å motvirke rasialisering i utdanningen.

Dette opplegget tar utgangspunkt i Prisca Bruno Massao sitt foredrag om Rasialisering og utdanning.

Dette opplegget er utviklet basert på Prisca Bruno Massao, Førsteamuensis ved Høgskolen i Innlandet sitt fagseminar med Dembra LU.

Forberedelse

Se gjennom YouTube-videoen Prisca Bruno Massao om rasialisering og utdanning (ca. 45 min) og avgjør om den skal brukes som innledning til økten, eller om du heller vil bruke (utdrag fra) PowerPoint-presentasjonen (se ressurs under) og kommentere selv.

Powerpoint "Rasialiseringsprosesser og utdanning", Prisca Bruno Massao

FilDokument

Powerpoint "Rasialiseringsprosesser og utdanning", Prisca Bruno Massao

Gjennomføring

Innledning

Oppfølgingsspørsmål

Før deltakerne deler seg i grupper, be dem om først tenke over enkeltvis

 • hva de særlig vil ta med seg videre fra Massaos innledning
 • hvilke spørsmål de sitter igjen med
 • om innholdet i begrepet «rasialisering» er blitt klart nok (vis eventuelt til arbeidsdefinisjonen i vedlegget)

Diskusjonsspørsmål

La deltakerne dele seg i mindre grupper og be dem diskutere ett eller flere av spørsmålene på arket «Rasialisering og utdanning – Vedlegg Spørsmål til gruppearbeid», knyttet til temaene

 • skolens praksis
 • skolens kunnskapsforvaltning
 • lærerens kompetanse
 • lærerutdanningens ansvar

Rasialisering og utdanning - vedlegg, spørsmål til gruppearbeid

Avsluttende refleksjon

 • Kjenner du selv til eksempler på egne eller andres opplevelser av lignende type som de eksemplene Massao trekker fram?
 • Kjønnet rasialisering: Les og diskuter «Diskusjonsoppgave til avsluttende refleksjon» i vedlegget.

Relevant litteratur

Bangstad, Sindre (2017): «Rasebegrepets fortid og nåtid», Norsk sosiologisk tidsskrift 03/2017 (Volum 1) https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2017/03/rasebegrepets_fortid_og_naatid

Gullestad, M. (2002): Det norske sett med nye øyne: Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt. Oslo, Universitetsforlaget

Rogstad, J. og Midtbøen, A. (2010) «Den utdannede, den drepte og den glemte: Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering», i Sosiologisk tidsskrift 18(1): 31–52