Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Bruk av film i fremmedspråk- og samfunnsfagundervisning - et eksempel
Undervisningsøkt

Bruk av film i fremmedspråk- og samfunnsfagundervisning - et eksempel

Om økten

Mål

 • Kompetanse i å utvikle undervisningsopplegg med bruk av film, knyttet til tverrfaglig tema Demokrati og medborgerskap, og til kjerneelementer og grunnleggende ferdigheter i Læreplan i fremmedspråk.
 • Å fremme kritisk tenkning, etisk bevissthet og interkulturell kompetanse, og å øke kunnskapen om brudd på menneskerettigheter.

Film er et godt medium for formidling av språklige og kulturelle aspekter i fremmedspråk­undervisningen. Film kan brukes på forskjellige måter, ut fra elevenes språklige nivå.

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i fire korte filmsnutter relatert til historiske hendelser i Chile, hvor chilenske og tyske borgere er involvert. Studentene blir kjent med historier om brudd på menneskerettigheter.

Filmene i denne økten egner seg godt for å lære å uttrykke seg om følelser på målspråket. De egner seg også for en diskusjon omkring eventuelle kulturelle forskjeller når det gjelder å uttrykke følelser i offentlighet.

Økten kan også tilpasses undervisning knyttet til medborgerskap og brudd på menneskerettigheter i videregående opplæring på nivå I/II i fremmedspråk.

Utarbeidet av Tove Beate Jensen (UiT/ILP), Marcela Douglas (Senter for fredsstudier) og Tatiana Wara (UiT/ILP)

Gjennomført ved UiT – Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnskunnskap og lærerutdanning – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), fremmedspråkdidaktikk i lektorutdanningen 8-13, med studenter med tysk og spansk i fagkretsen

Forberedelse

Forslag til forberedelse for lærere som underviser nivå I/II i fremmedspråk

Det anbefales å utarbeide

 • et førvisningsarbeid (beskrive filmplakaten på målspråket),
 • et underveis-arbeid (stoppe filmen og samtale om hendelsesforløpet på målspråket) og
 • et etterarbeid knyttet til innholdet (rollespill, en tekst, svare på refleksjonsspørsmål)

Gi beskjed til studentene i forkant om at forberedelse er nødvendig for å få fullt utbytte av økten.

Forslag til forberedelse for elevene/studentene

Gjennomføring

Innledning for elevene

La elevene gi en kort innledning (noen få minutter) om hendelsene i Chile i 1973, eller gi selv en kort innledning.

Vis fram filmplakatene (førvisning) og la elevene/studentene beskrive dem på målspråket.

Visning av filmsnutter (varighet 2-6 min. for hver film)

 • 1

  Se film 1: Memoria Obstinada (Chile, Obstinate memory, varighet 5,58 min.):

  Video
  7 min

  Memoria Obstinada (Chile, Obstinate memory)

 • 2

  Se film 2: Pinochet’s Prisoners: Leopoldo Garcia Lucero’s Fight for Justice (varighet 2,28 min.)

  Video

  Pinochet’s Prisoners: Leopoldo Garcia Lucero’s Fight for Justice

 • 3

  Pause

  Etter visningen av film 1 og 2 anbefales en liten pause, før studentene formidler sine refleksjoner og eventuelle følelsesmessige reaksjoner på filmene.

  Elevene/studentene kan samtale på målspråket om, eller skrive på målspråket om, hvordan de tror Leopoldos liv i Chile var før han ble tatt til fange og torturert.

 • 4

  Se film 3: Songs of Repression, utdrag (varighet 3,31 min.)

  Video
  4 min

  Songs of Repression, utdrag

 • 5

  Se film 4: Songs of Repression, trailer (varighet 2,52 min.)

  Video
  4 min

  Songs of Repression, utdrag

 • 6

  Diskusjon

  Filmene har potensial for å fremme forståelse for komplekse livssituasjoner i totalitære regimer, og de kan derfor også være et godt utgangspunkt for diskusjon om «ubehagets pedagogikk».

  Etter visningen av disse to filmene blir studentene utfordret i plenum til å tenke gjennom sine egne holdninger til de tyske innvandrerne i det lukkede kollektivet:

  • Hvilken forståelse sitter de igjen med for disse menneskenes liv i dette tyske samfunnet?
  • Hva tenker de om sin egen forståelse av beboernes intensjoner, idealer og handlinger?
  • Får vi medlidenhet, eller føler vi bare ubehag, eller begge deler? Eventuelt hva slags ubehag?
  • Skaper filmene avstand, og dermed ingen reaksjon?
  • Hva er studentenes tanker om dramaturgien, eller fortellermåten, i filmene?

Refleksjons- og diskusjonsspørsmål (i små grupper eller i plenum)

 • Hva uttrykker fortellingene i filmene dere har sett, og hvilke brudd på menneskerettighetene beskriver de?
 • Er du enig i at fortelling (skriftlig, muntlig, visuell) og minner gjøre det lettere å forstå hva demokrati og medborgerskap er? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hva kan det bety for utvikling av fellesskapsfølelsen i et lukket samfunn at medlemmene har tilgang til, eller mangler tilgang til, informasjon utenfra?
 • Kan det være ulemper knyttet til å bruke enkeltmenneskers fortellinger om brudd på menneskerettigheter og undertrykking? Hvorfor/hvorfor ikke?