Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Etisk ekskursjon og filosofisk samtale
Undervisningsøkt

Etisk ekskursjon og filosofisk samtale

Om økten

Mål

 • Erfaring med å gjøre en innsats for andre - Kompetanse og erfaring knyttet til å lede filosofisk samtale.

Ved NTNU anses gjennomføring av etisk ekskursjon, og ledelse av filosofisk samtale med utgangspunkt i ekskursjonen, som en viktig del av grunnlaget for å gi studenten attest på at de har «tilegnet seg realkompetanse med relevans for valgfaget Innsats for andre». For mer informasjon, last ned «Informasjon om opplegg knyttet til etisk ekskursjon» .

Informasjon om opplegg knyttet til etisk ekskursjon

FilDokument

Informasjonsskriv om opplegg knyttet til etisk ekskursjon

Utviklet og gjennomført av Camilla Stabel Jørgensen ved NTNU.

Obs! Dette opplegget er utviklet før fagfornyelsen LK20.

Forberedelse

Opplegget legger opp til at studentene som ønsker å delta bidrar i tre økter med en frivillig organisasjon. Det er derfor en del av forberedelsene som går ut på å informere studentene om hvordan de går fram for å avtale med organisasjonene, samt for lærer å følge opp godkjenning. Mer inngående beskrivelse finnes under gjennomføring.

Gjennomføring

Ekskursjon

 • 1

  Velge ut organisasjon

  Studenter som ønsker å delta, gjør research på ulike frivillige organisasjoner i nærmiljøet for å velge ut en organisasjon som de kunne tenke seg å gjøre en innsats for. Kravet til valg av organisasjon er at organisasjonens virksomhet går ut på å gjøre en innsats for andre.

  Studenten utarbeider en kort begrunnelse for sitt valg av organisasjon og leverer den til lærer for godkjenning. Eksempler på utprøvde organisasjoner i Trondheim er: Livsglede for eldre, Kirkens Bymisjon og deres åpne kirke (Vår Frue kirke), Frelsesarmeens leksehjelp.

 • 2

  Avtale innsatsen i organisasjonene

  Studentene tar kontakt med godkjent organisasjon og avtaler minst tre økter med innsats.

 • 3

  Gjennomføre innsats for andre

  Studenten gjennomfører minst tre økter og sørger for å få dokumentasjon fra organisasjonen på opplæring/kursdeltagelse og (minst) 3 økter med innsats.

Hoveddelen - filosofiske samtaler

Etter gjennomført innsats avtales det et tidspunkt med lærer der studenten skal lede en filosofisk samtale med resten av klassen. Dette kan gjøres på flere måter. NTNU følger grunnstrukturen i sokratisk dialog, slik Helskog og Ribe gjengir den i lærerveiledningen til Dialogos (2009). «Hendelsen» (og dermed utgangspunktet for samtalen) skal være hentet fra opplevelser på etisk ekskursjon. De filosofiske samtalene (jf. for eksempel Fastvold 2009, Hansen Helskog 2006, Børresen og Malmhester 2003) skal forholde seg til sjangeren filosofisk samtale, ved a. å omfatte

 • oppvarming
 • samtale med tenke-/skrivepauser
 • metasamtale
 • Det anbefales at også læreren er med som deltager i samtalen (dette forutsetter evne til å delta på lik linje med studentene, og ikke som ekspert).
 • En viktig del av opplegget er å gi studentene respons og veiledning i etterkant av den filosofiske samtalen.

Videre arbeid

Ekstern ressurs

Podcast Lektor Lomsdalens innfall - "Camilla Stabel Jørgensen om etiske ekskursjoner"