Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Saklig innspill, usaklighet eller personangrep?
Undervisningsøkt

Saklig innspill, usaklighet eller personangrep?

Om økten

Mål

 • Å oppøve evnen til å føre gode demokratiske samtaler og kunne analysere offentlig debatt og argumentasjon.

Øvelse i å analysere sakligheten i debatter og diskusjoner. Elevene får trening i å identifisere hva som er saklige eller usaklige innlegg, og hva som er personangrep.

I debatter og diskusjoner er det fort gjort at saklighetsnivået synker. Når en diskusjon får litt temperatur, blir uttalelsene gjerne litt mindre saklige, og noen ganger sklir de over i personangrep. Når en diskusjon ikke lenger handler om saken, men om å tråkke ned på hverandre, kommer man ingen vei. Samtidig er det ikke alltid lett å skille mellom hva som gjelder saken, og hva som treffer personen. Dette gjelder «senderen», altså den som snakker, men også mottageren. Noen ganger kan man oppleve at folk ikke tåler å bli sagt imot fordi de føler seg krenket av det. Men en krenkelse innebærer jo nettopp at det var personen som ble angrepet, ikke standpunktet eller argumentene hans/hennes. Det er altså viktig å øve seg på å holde disse tingene fra hverandre.

Forberedelse

Gjennomføring

 • 1

  Del ut arbeidsarket til elevene og introduser tematikken

 • 2

  Vurdere utsagnene

  Med utgangspunkt i utsagnene på arbeidsarket skal elevene vurdere og notere i skjemaet om de kan karakteriseres som saklige innspill, saklige innspill eller som personangrep.

 • 3

  Diskutere utsagnene i grupper.

  I neste oppgavene på arket skal elevene gjennomgå og diskutere sine vurderinger av utsagnene i grupper på 3-4.

 • 4

  Finne egne eksempler

  Deretter skal de i oppgave 3 finne egne eksempler på usaklige utsagn eller personangrep, og komme med forslag til hvordan disse utsagnene kunne ha blitt formulert på en annen måte for å få frem et standpunkt. Elevene får til slutt mulighet til å snakke sammen om hvordan de opplever dagsaktuelle debatter. 

Avsluttende refleksjon

I klasserommet kan øvelsen avsluttes med refleksjon i plenum rundt hva som er kriterier for en god demokratisk samtale eller debatt. Aktuelle eksempler (for eksempel opptak av debatter) kan brukes som utgangspunkt for refleksjon. Sammenlign gjerne de aktuelle eksemplene med de eksemplene som elevene fant og vurderte i oppgave 3.

Videre arbeid