Hopp til hovedinnhold
Begrep

Krenkelse

Å krenke noen betyr å vanære noen, og krenkelse kan brukes vidt om ulike ytringer og handlinger som sårer andre. I skolen er krenkelse den overordnete kategorien for hendelser som står i motsetning til et godt skolemiljø. Krenkelser skal tolkes vidt, og inkluderer mobbing, vold, diskriminering, trakassering og hatyringer, så vel som utestengning, isolering og baksnakking. Det er likevel ikke slik at enhver kritisk ytring eller uenighet er krenkelse.