Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Urfolk og nasjonale minoriteter i norgeshistorien
Undervisningsøkt

Urfolk og nasjonale minoriteter i norgeshistorien

Om økten

Mål

 • Økten skal gjøre elevene mer bevisste om betydningen av nyansert historiefremstilling, med særlig fokus på urfolks- og minoritetshistorie.

Dette undervisningsopplegget kan brukes på forskjellige måter for å oppsummere ulike historiske perioder eller temaer: Det kan brukes som repetisjon før en vurderingssituasjon, eller i mindre skala som et deltema. Hovedpoenget er å inkludere urfolks- og minoritetshistorien i så mange perioder i historieundervisningen som mulig, slik at urfolks- og minoritetshistorie ikke blir en egen bolk, men en naturlig og integrert del av hver periode.

I norsk historie er det snakk om å belyse og løfte fram samer, det samiske og nasjonale minoriteter på en inkluderende måte, ved å ha et kritisk blikk på andres og egen historiefremstilling.

Tid:
60 - 90 min
Gruppestørrelse:
25 - 35

Forberedelse

Det anbefales å tenke gjennom på forhånd hvilke perioder man vil arbeide med. Eksempler på perioder som egner seg godt er norsk språkhistorie, mellomkrigstiden, utviklingen av velferdsstaten, urbanisering, modernisering av landbruket og teknologisk utvikling. Hvis man ønsker å inkludere minoritetsperspektiver på utviklingen av velferdsstaten, er bolig og bofasthet eksempler på noe som kan ha påvirket urfolk og minoriteter.

Begreper

Se alle

  Anbefalte ressurser

  Gjennomføring

  Innledning til timen

  Innled timen med individuelt arbeid, der elevene blar igjennom lærebok, utdelt materiale og egne notater. De noterer ned i stikkordsform hendelser, temaer, årstall, personer etc. som de mener er betydningsfulle for den aktuelle tidsperioden. Be dem deretter sette en tydelig strek under 5-10 stikkord de anser som viktige for å forstå perioden.

  Arbeide i grupper

  Sett elevene sammen i grupper. Gruppemedlemmene deler sine stikkord med hverandre og begrunner valg av hovedhendelser/viktige hendelser for perioden.

  Gruppen skal i felleskap velge ut ca. fem stikkord for å lage sin egen tidslinje med viktige hendelser i perioden. Når stikkord er valgt ut, skal hvert stikkord skrives tydelig på et kort, med en utdypende forklaring under.

  Alle gruppene må så vurdere sine tidslinjer ved at læreren stiller kritiske spørsmål:

  • Fra hvilken synsvinkel blir historien fortalt/ hvilke stemmer slipper til i tidslinjen deres?
  • Hvilke deler av historien blir ikke fortalt i tidslinjen deres? Finnes det grupper i samfunnet som ikke blir inkludert i fortellingen deres om fortida? I så fall hvem? Hvorfor er ikke disse tatt med?
  • Hvis dere kunne legge til et ekstra kort, hva ville dere da tatt med?

  Hver gruppe presenterer sine tidslinjer. De henges opp i klasserommet.

  Avsluttende refleksjon

  Hver gruppe presenterer sine tidslinjer. De henges opp i klasserommet. Avslutt timen med å drøfte i plenum betydningen av å gi urfolks og minoriteters historie en plass i historieundervisningen, og ha et blikk for andre perspektiver og grupperinger enn det majoritetshistorien kan gi.