Hopp til hovedinnhold
Undervisningsøkt

Historie og moral

Om økten

Mål

  • Refleksjon over hvilken plass moral, verdier og emosjoner har i historieundervisningen.

Denne øvelsen er basert på undervisning utviklet og gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Gjennomføring

  1. Begynn med å vise noen foiler som visualiserer traumatisk historie og temaer som kan være kontroversielle også i dag. Eksempler kan være Norges rolle i trans-atlantisk slavehandel, fornorskningspolitikk ovenfor samer, tvangsassimilering av rom/romani, eugenikk, norske myndigheters behandling av de såkalte «tyskerjentene», norsk oljehistorie i et kolonial- og miljø-perspektiv, osv. Nederst på siden kan du laste ned et eksempel på foiler brukt ved UiO.
  2. Diskutere hvilken plass moral, verdier og emosjoner har i historieundervisningen. Spøsmål for diskusjon:
  • Hviler det en moralsk plikt over historiefaget eller ikke? Skal vi undervise historie med tydelige verdimessige og moralske undertoner og intensjoner?
  • I hvilken grad kan vi / skal vi tilkjennegi våre egne standpunkt (verdimessig og politisk)?
  • Hvordan stiller vi oss i spennet mellom ulike syn på historiefagets rolle, mellom “the past itself has never preached a message and has never had a meaning” og “[…] historical knowledge that does not lead to moral orientation and moral judgments is useless history: why would we undertake the history project at all, if not to orient ourselves morally?”

3. Diskutere ulike tilnærminger til undervisning om holocaust, som «universell advarsel» og/eller i form av å sette elevene i stand til uttrykke egen forståelse av holocausts betydning. Analyse av et forslag til undervisningsopplegg.

4. Diskutere vår egen historiebruk.

  • Hvilke temaer tar vi ikke opp i undervisningen?
  • Hva er historiefagets «hvite flekker»?
  • Hvem sin historie blir utelatt?
FilDokument

Historiebevissthet - historie og moral